Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /home/szkolnasj/www/spchelst.szkolnastrona.pl/includes/config.inc.php on line 56
szkolnastrona - Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście - Plan nadzoru pedagogicznego - Kontrola
Jesteś tu: » Plan nadzoru pedagogicznego » KontrolaPLAN  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  SP w CHEŁŚCIE  na r/s 2014/2015


2.  KONTROLA

 

Lp.

Temat kontroli

Informacja o treści realizacji – podstawa prawna

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

 

Zadania dydaktyczne

 

1.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w dziennikach i arkuszach ocen

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu n-nia :

 • prawidłowość zapisu danych o uczniach i wychowankach

bieżące dokumentowanie obecności na zaj., nr  lekcji

 • wypełnienie i zaprowadzenie arkuszy do klasy I i II (komputerowo)

15.09.2014r.

 

na bieżąco

podczas obserwacji zajęć

dyrektor

 

dyrektor

dyrektor

Arkusz kont. nr 1/2

2.

Analiza planów dydaktycznych –wykon.

 • ogólny przegląd planów dydaktycznych wynikowych i rozkładów nauczania.

październik 2014r

dyrektor

Arkusz kont. nr 2/2

3.

Analiza i ocena prowadzenie zeszytów przedmiotowych, prace klasowych i sprawdzianów.

 

 • zeszyty i ćw. z przedmiotów :

-  ed. wczesnoszkolna kl.I-III

-  j.polski kl.VI

-  matematyka kl.VI

-  przyroda kl.IV

-  historia kl.V

 

Zgodnie z harmonogramem obserwacji zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

Arkusz kont. nr 3/2

4.

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach  

 

 • wykaz uczniów niepełnospraw. spełniających obowiązek szkolny
 • forma spełniania obowiązku
 • zgodność liczby realizowanych godzin z planem
 • formy pomocy psych.- pedagog.

listopad 2014r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 4/2

5.

Realizacja podstawy programowej klas IV-VI publicznej szkoły podstawowej

 

 • przegląd realizacji przez n-li podstawy programowej z następujących przedmiotów :

-  j.polski, matematyka kl.VI

-  w-f kl.IV

-  j.angielski kl.V

 

Wraz z realizacją harmonogramu obserwacji zajęć dydaktycznych

 

dyrektor

Arkusz kont. nr 5/2

6.

Wewnętrzne badania diagnostyczne sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności

 • sprawdzian wiedzy w kl.I-III
 • sprawdzian wiedzy w kl.IV-V
 • sprawdzian wiedzy w kl.VI
 • ogólne badanie poziomu wiedzy w opanowaniu podstawowych zasad ortografii w kl.I-III i IV-VI
 •  

12.14r.,

04- 05.2015r.

10.13r., 03.2015r.

 

10/01/03.2014r.

03/04.2014r.

n-le kl.I-III

n-le kl.IV-V

Raporty opracowane przez wyznaczonych   n-li wg harmonogramu WBWN

7.

Kontrola realizacji zajęć edukacyjnych wynikających

z art.42 KN

 • realizacja zajęć z art.42 KN w stosunku do planowanych
 • rytmiczność realizacji – frekwencja ucznia
 • zakres i realizowane treści

 

styczeń 2014r.

czerwiec 2015r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 7/2

 

Zadania wychowawcze

 

9.

Kontrola realizacji zadań wychowawczych

 • analiza realizacji klasowych planów wychowawczych
 • analiza zawartości teczek wychowawcy klasowego

październik 2014r.

 

 

maj 2015r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 8/2

 

 

 

10.

Bieżąca praca wychowawcy klasowego

 • analiza planów realizacji godzin wychowawczych – tematyka         ( wybrane )
 • forma i organizacja spotkań z rodzicami – kl.V i VI

styczeń 2015r.

 

dyrektor

Arkusz kont. nr 9/2

11.

Kontrola bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią

 • kontrola bezpiecznego dowozu i dojazdu ucznia do szkoły
 • kontrola bezpieczeństwa ucznia w szkole podczas zajęć i przerw uczniowskich – kontrola dyżurów nauczycielskich
 • kontrola bezpieczeństwa uczniów na zajęć pozalekcyjnych, wycieczkach i biwakach oraz zawodach sportowych

kontrola cykliczna

dyrektor

Arkusz kont. nr 10/2

12.

Realizacja profilaktyki agresji i przemocy w szkołach.

 

 • analiza realizacji klasowych planów profilaktycznych
 • działania bieżące związane profilaktyką szkolną

luty 2015r.

dyrektor

Arkusz kont. 11/2

 

Zadania opiekuńcze

 

13.

Kontrola zadań związanych z obowiązkiem szkolnym

 • spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów przynależących do obwodu szkolnych.
 • spełnianie obowiązku przez absolwentów szkoły podstawowej
 • spełnianie obowiązku edukacji przedszkolnej  przez dzieci 6 i 7 l.

październik 2014r

dyrektor

Arkusz kont. nr 12/2

14.

Objęcie uczniów opieką socjalną

 • analiza liczby i sytuacji uczniów dożywianych
 • analiza liczby i sytuacji uczniów objętych pozostałą pomocą materialną – wyprawka.

09.2014r.

01.2015r.

 

 

06.2015r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 13/2

 

Podsumowanie zadań

 

15.

Podsumowanie wyników pracy

 • podsumowanie wyników frekwencji i klasyfikacji uczniów za I i II semestr.

 

02/06.2015r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 14/2

 

Opracowanie raportu – WNIOSKI  KOŃCOWE  UWAGI  I  SPOSTRZEZENIA  BIEŻĄCE :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu RP SP w Chełście w dniu 15.09.2014r,

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma