Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /home/szkolnasj/www/spchelst.szkolnastrona.pl/includes/config.inc.php on line 56
szkolnastrona - Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście - Plan nadzoru pedagogicznego - Kontrola
Jesteś tu: » Plan nadzoru pedagogicznego » Kontrola

 

PLAN  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  SP w CHEŁŚCIE  na r/s 2013/2014

 

2. KONTROLA

 

Lp.

Temat kontroli

Informacja o treści realizacji – podstawa prawna

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

 

Zadania dydaktyczne

 

1.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w dziennikach i arkuszach ocen

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu n-nia :

 • prawidłowość zapisu danych o uczniach i wychowankach

bieżące dokumentowanie obecności na zaj., nr  lekcji

 • wypełnienie i zaprowadzenie arkuszy do klasy I (komputerowo)

 

15.09.2013r.

 

na bieżąco

podczas obserwacji zajęć

dyrektor

 

dyrektor

dyrektor

Arkusz kont. nr 1/2

2.

Analiza planów dydaktycznych –wykon.

 • ogólny przegląd planów dydaktycznych wynikowych i rozkładów nauczania.

 

październik 2013r

dyrektor

Arkusz kont. nr 2/2

3.

Analiza realizacji podstawy programową – prowadzenie zeszytów przedmiotowych, prace klasowe, sprawdziany.

 

 • przegląd realizacji podstawy programowej i prowadzenia zeszytów z przedmiotów :

-  ed. wczesnoszkolna kl.I-III

-  j.polski kl.V

-  matematyka kl.VI

-  przyroda kl.IV

-  religia kl.III

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem obserwacji zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

Arkusz kont. nr 3/2

4.

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach  

 

 • zgodność liczby realizowanych godzin z planem
 • przegląd realizacji zagadnień podstawy programowej

listopad 2013r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 4/2

5.

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej oraz kl.IV-VI

 

 • przegląd realizacji przez n-li podstawy programowej z następujących przedmiotów :

-  ed. wczesnoszkolna kl.I-III

-  historia, plastyka,   

               muzyka i w-f kl.IV

-  j.angielski, j.polski,

   informatyka kl.V

 

Wraz z realizacją harmonogramu obserwacji zajęć dydaktycznych

 

dyrektor

Arkusz kont. nr 5/2

6.

Wewnętrzne badania diagnostyczne sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności

 • sprawdzian wiedzy w kl.I-III
 • sprawdzian wiedzy w kl.IV-V
 • sprawdzian wiedzy w kl.VI
 • ogólne badanie poziomu wiedzy w opanowaniu podstawowych zasad ortografii w kl.I-III i IV-VI

 

12.13r., 04- 05.2014r.

10.13r., 03.2014r.

 

10/01/03.2014r.

03/04.2014r.

n-le kl.I-III

n-le kl.IV-V

Raporty opracowane przez wyznaczonych   n-li wg harmonogramu WBWN

7.

Kontrola realizacji zajęć edukacyjnych wynikających

z art.42 KN

 • realizacja zajęć z art.42 KN w stosunku do planowanych
 • rytmiczność realizacji – frekwencja ucznia
 • zakres i realizowane treści

 

styczeń 2013r.

czerwiec 2014r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 7/2

 

Zadania wychowawcze

 

10.

Kontrola realizacji zadań wychowawczych

 • analiza klasowych planów wychowawczych i profilaktycznych
 • analiza zawartości teczek wychowawcy klasowego

 

październik 2013r.

 

luty 2013r.

czerwiec 2013r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 8/2

 

 

 

11.

Bieżąca praca wychowawcy klasowego

 • analiza planów realizacji godzin wychowawczych – tematyka ( wybrane )
 • forma i organizacja spotkań z rodzicami

 

styczeń 2013r.

 

dyrektor

Arkusz kont. nr 9/2

12.

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

 

 • analiza planów, frekwencji i bezpieczeństwa na zajęciach
 • tematyka i atrakcyjność zajęć

12.2013r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 10/2

13.

Kontrola bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią

 • kontrola bezpiecznego dowozu i dojazdu ucznia do szkoły
 • kontrola bezpieczeństwa ucznia w szkole podczas zajęć i przerw uczniowskich – kontrola dyżurów nauczycielskich
 • kontrola bezpieczeństwa uczniów na zajęć pozalekcyjnych, wycieczkach i biwakach oraz zawodach sportowych

 

 

 

kontrola bieżąca         2 razy w roku szkolnym

dyrektor

Arkusz kont. nr 11/2

 

Zadania opiekuńcze

 

14.

Kontrola zadań związanych z obowiązkiem szkolnym

 • spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów przynależących do obwodu szkolnych.
 • spełnianie obowiązku przez absolwentów szkoły podstawowej
 • spełnianie obowiązku edukacji przedszkolnej  przez dzieci 6 i 7 l.

 

październik 2012r

dyrektor

Arkusz kont. nr 12/2

15.

Objęcie uczniów opieką socjalną

 • analiza liczby i sytuacji uczniów dożywianych
 • analiza liczb y i sytuacji uczniów objętych pozostałą pomocą materialną – wyprawka, stypendium.

09.2013r.

01.2014r.

10.2013r.

 

08.2014r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 13/2

 

Podsumowanie zadań

 

10.

Podsumowanie wyników pracy

 • podsumowanie wyników frekwencji i klasyfikacji uczniów za I i II semestr.

 

02/06.2014r.

dyrektor

Arkusz kont. nr 14/2

Zatwierdzono na posiedzeniu RP SP w Chełście w dniu 09.09.2013r, uchwałą nr 5/2012/13

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo